Logo UK

Podmínky publikování v Acta

Acta Polytechnica  i Acta Polytechnica CTU Proceedings jsou recenzované časopisy, vydávané ČVUT. Oba jsou publikované v anglickém jazyce, v režimu otevřeného přístupu. Autorský poplatek za publikaci není požadován.

 

Acta Polytechnica

 • Oborové zaměření Acta Polytechnica je Engineering – tedy příspěvky ze všech inženýrských oborů napříč ČVUT.
 • Pro publikování v Acta Polytechnica přijímáme příspěvky typu “article“ nebo „review“, v rozsahu minimálně pět stran sazby v LaTeXu.
 • Přednostně přijímáme příspěvky v templátu (LaTeX), který je ke stažení na stránkách časopisu
 • Přijímáme i příspěvky psané ve Wordu, v co nejjednodušším jednosloupcovém formátování. V tomto případě je nezbytné dodat všechny soubory vložené do Wordu (obrázky grafy apod.) i jako jednotlivé soubory, v dostatečné velikosti a kvalitě, ve formátech .png, .pdf, .jpg.
 • Způsob zadání příspěvku do redakčního systému je podrobně popsán v dokumentu Publication process in detail. Příspěvek pro recenzenty musí být zadaný ve formátu .pdf! Zdrojové soubory mohou být vloženy až ve fázi, kdy je příspěvek přijatý k publikaci, v .zip balíčku jako Supplementary files.
 • Při zadávání příspěvku autor potvrzuje, že příspěvek je původní, dosud nepublikovaný, ani nebyl zaslán současně k publikaci jinam, a že splňuje požadavky redakce (např. seznam referencí uvádí DOI u všech publikací, u kterých je dostupné).
 • Nesplnění těchto náležitostí je důvodem k odmítnutí publikace.
 • Průběh recenzního řízení a další procesování příspěvku je podrobně popsáno v již uvedeném dokumentu Publication process in detail na stránkách časopisu.
 • V současné době trvá recenzní řízení přibližně čtyři měsíce, doba od zaslání příspěvku k publikaci je přibližně šest měsíců.
 • Na žádost autora může redakce vystavit potvrzení o přijetí příspěvku.
 • Všechny potřebné informace najdete podrobně na stránkách časopisu