Logo UK

Jak psát pro Acta

Podrobné informace najdete přímo na stránkách časopisu Acta Polytechnica.

Tipy pro autory - prezentace Vědecké publikování(z cyklu Doktorandské dny 2021/2022)

Nejčastější prohřešky autorů:

  • Autoři se neřídí pokyny pro autory (hlavním důvodem bývá to, že pokyny vůbec nečtou!).

  • Příspěvek nemá charakter vědecké publikace, ale spíše technické zprávy nebo laboratorního protokolu. V čem je rozdíl? Vědecká publikace obsahuje v úvodu přehled současného stavu řešené problematiky na základě aktuálních publikací v daném oboru, ze kterých autoři vycházeli při přípravě experimentu. V části věnované diskusi pak argumentují, srovnávají, vysvětlují a obhajují své výsledky v porovnání s aktuálními dosaženými a publikovanými poznatky v oboru.

  • Pečlivé rešerši by měl odpovídat seznam referencí. Pokud seznam referencí obsahuje tři položky, a to obecné weby nebo učebnice, dává tím autor najevo, že se nezajímá, co je v oboru aktuální, nemá o tom přehled, a proto je pro širší mezinárodní komunitu příspěvek nezajímavý.

  • Autoři porušují vědeckou a publikační etiku, nejčastěji doslova opisují své vlastní předešlé práce. Redakce používá nástroj pro kontrolu původnosti SimilarityCheck a nepůvodní příspěvky okamžitě odmítá.

  • Mladí autoři neumějí v diskusi zdůraznit původní přínos své práce v porovnání s aktuálními publikacemi v oboru, neumějí argumentovat pro a proti a zhodnotit výsledky své obsažné a dobré experimentální práce.

  • Sobě i redakci ušetří autoři cenný čas, když si zajistí před podáním příspěvku jazykovou korekturu.

  • Příspěvek musí být zadán pro recenzenty ve formátu .pdf. Pokud autoři zadají příspěvek v .doc, může dojít ke změnám mezi různými verzemi Wordu a OS a recenzent může v lepším případě vytýkat autorovi chyby, které původně neudělal, v horším případě se např. použité matematické symboly nahradí jinými a vznikne „nonsens“.

  • Pokud příspěvek prochází recenzním řízením, je nezbytné v rámci dobré komunikace a základní úrovně zdvořilosti společně s přepracovanou verzí (s barevně vyznačenými úpravami) zadat do systému i „letters for rviewers“ obsahující odpovědi/komentáře na jednotlivé připomínky recenzenta a poděkování pro recenzenty (dopis každému recenzentovi zvlášť).

  • Časté důvody odmítnutí příspěvku recenzenty najdete například na stránkách elsevier.com.