Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Podpora studia

 Úkolem oddělení podpory studia je usnadňovat studentům práci s informacemi a učit je etickým zásadám psaní odborných textů a závěrečných vysokoškolských prací. Oddělení připravuje informační materiály a vzdělávací akce, ve spolupráci s pedagogy zavádí informační vzdělávání do učebních osnov a využívá získaných výsledků zpětné vazby k rozvoji informační gramotnosti studentů.

Semináře a workshopy

Kalendář akcí

~ Přehled všech akcí/seminářů/workshopů, které pořádá ÚK ČVUT

Výuka

Kurz pro doktorandy - Informace pro vědu a výzkum

~ Desetitýdenní kurz pro studenty 1. ročníku doktorského studia, který ÚK ČVUT pořádá v zimním i letním semestru. Studenti se seznámí např. s problematikou efektivního vyhledávání informací, citování literatury, autorského práva nebo vědeckého publikování.

E-learningový kurz - Informace pro vědu a výzkum

~ E-learningová obdoba kurzu pro doktorandy; probíhá pouze elektronicky bez nutnosti osobní účasti. Studenti vypracovávají jednotlivá témata v prostředí Moodle.

Doktorandské dny

~ Dopolední bloky, které svým obsahovým zaměřením vychází z kurzu pro doktorandy. Jsou určeny (nejen) pro studenty doktorandského studia, kteří se chtějí seznámit s nabízenými tématy nebo si chtějí své znalosti v daných oblastech prohloubit.

Nabidka pro pedagogy

ÚK ČVUT může pomoci při vaší výuce a ulehčit vám práci: vysvětlíme vašim studentům, jak psát závěrečné práce a citovat literaturu nebo vědecký článek, jak správně vyhledávat informace a používat odborné databáze. Vytvoříme seminář/workshop podle vašich požadavků.

Jak psát

Jak psát závěrečnou práci

Jak se připravit, jak postupovat, jak psát, jak řadit jednotlivé části závěrečné práce atd., doporučení shromážděná z praxí různých vysokých škol, Příručka pro psaní vysokoškolských závěrečných prací, Metodický pokyn 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě závěrečných prací

Jak citovat

Základní principy citování literatury, přípaklady z praxe

Citační nástroje

Slouží k usnadnění citování použité literatury. Najdete zde přehled nástrojů a jejich základní funkce.

Ochrana duševního vlastnictví

FAQ - Autorské právo

FAQ - Patenty

Konzultace

Nabídka konzultace

Potřebujete poradit s citováním? Nebo nevíte, jak si poradit s vyhledáváním? Hledáte správné téma vaší závěrečné práce? Domluvte si konzultaci!

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.