Logo UK

Digitální knihovna ČVUT (repozitář)

Institucionální repozitář „Digitální knihovna ČVUT“ (DK) je celouniverzitní platformou pro ukládání a zpřístupňování publikačních výstupů ČVUT. DK je postavena na open source softwaru DSpace. Je budována Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Cíle DK:

 • ukládání, zpřístupňování a sdílení publikačních výstupů v digitální podobě
 • podpora otevřeného přístupu k vědění
 • zpřístupnění výsledků vzniklých za finanční podpory z veřejných zdrojů
 • zviditelnění univerzity v národním i mezinárodním prostředí

Obsah DK :

 • vysokoškolské závěrečné práce
 • publikační výstupy vědecko-výzkumné činnosti pracovníků ČVUT, a to v souladu s podporovaným otevřeným přístupem k výsledkům vzniklých za finanční podpory z veřejných zdrojů
  • články z časopisů publikované autory z ČVUT, které jsou zveřejněny volně na internetu (Open Access časopisy)
  • články z časopisů, jejichž vydavatelé podporují autoarchivaci
  • články z časopisu Acta Polytechnica
  • výstupy vzniklé v rámci řešení projektu Horizon 2020
 • výukové materiály a prezentace zaměstnanců ČVUT

Vysokoškolské závěrečné práce jsou importovány přímo z Komponenty studium (KOS) Informačního systému ČVUT do kolekcí odpovídajících katedrám, na nichž byly práce obhajovány. Jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, §47b a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT .

Publikační výstupy vzniklé v rámci vědecko-výzkumné činnosti pracovníků ČVUT jsou importovány z aplikace Výsledky vědy a výzkumu (V3S ). Výjimečně je možné vložit výstup ručně. V takovém případě se obraťte přímo na administrátora repozitáře .

Výstupy jsou importovány z V3S do kolekce Publikační činnost ČVUT, popř. se publikační výstupy mohou nacházet v kolekcích Publikační činnost umístěných přímo pod pracovišti/katedrami, na kterých autoři působí.

Více informací o postupu při ukládání plných textů a jejich zveřejňování prostředníctvím DK naleznete zde.

Zapojením do národních (NUŠL ) a mezinárodních struktur (BASE , OpenDOAR , OpenAIRE ) jsou informace snáze vyhledatelné jak prostřednictvím těchto platforem, tak prostřednictvím Google. Tím se zvyšuje i transparentnost přístupu k výsledkům vzniklých za finanční podpory z veřejných zdrojů.

Na základě propojení DK s Informačním systémem ČVUT je pro potřeby jednoznačné identifikace autora využit identifikátor ORCID.