Logo UK

Projekty ESIF (OP VVV)

Logolink OP VVV hor barva cz

Ústřední knihovna ČVUT zajišťuje v rámci projektů OP VVV, výzvy č. 44, aktivitu 3 - Nákup elektronických informačních zdrojů pro výuku všech oborů ČVUT. V rámci této aktivity jsou nakupovány tematické kolekce i jednotlivé tituly elektronických knih na základě poptávky z fakult a kateder/ústavů ČVUT. Jedná se o trvalý nákup e-knih, které naleznete v katalogu ÚK ČVUT a jsou přístupné přes na stávajících platformách odkudkoli 24/7. Průběžné seznamy nakoupených knih i s odkazy naleznete u jednotlivých projektů.

Program: MRR44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008540 OP VVV

Program: VRR44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539 OP VVV