Logo UK

Organizační struktura

Centrální pracoviště v budově NTK

Zde jsou umístěny zejména knihovní fondy dejvických fakult a ústavů. Pracovníci ÚK ČVUT zajišťují služby pro akademickou obec ČVUT a odbornou veřejnost.

Služby v budově NTK:
  • Studovna ÚK ČVUT (5. nadzemní patro) - volný výběr, konzultační a referenční služby
  • Výpůjční pult (2. nadzemní patro) - výpůjčky ze skladu
  • Studovna časopisů (3. nadzemní patro) - zde jsou umístěny i časopisy ÚK ČVUT
  • Administrativní prostor (2. nadzemní patro) - kontakt s pracovníky fakult