Logo UK

Organizační struktura

Katederní knihovny

V knihovnách kateder a ústavů některých fakult jsou umístěny dílčí knihovní fondy, které jsou evidované v ÚK ČVUT. Na základě dohod s příslušnými fakultami zajišťují pracovníci ÚK ČVUT akvizici, evidenci a zpracování těchto fondů.
Informace pro knihovníky dílčích knihoven na katedrách a ústavech ČVUT


Jiná pracoviště

knihovna Kloknerova ústavu

Knihovna je součástí centrálního pracoviště ÚK ČVUT.

Knihovní fond je ponechán v původních prostorách, učebnicové a aktuální fondy byly umístěny do centrální knihovny Dejvice.

knihovna Archivu

Knihovna není součástí ÚK ČVUT, ale je to spolupracující instituce, jejíž fondy jsou evidovány v Katalogu ÚK ČVUT.

knihovna Výzkumného ústavu průmyslového dědictví

Knihovna není součástí ÚK ČVUT. Uvádíme ji jako významný zdroj pro studium i výzkum.