Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Organizační struktura

Katederní knihovny

V knihovnách kateder a ústavů některých fakult jsou umístěny dílčí knihovní fondy, které jsou evidované v ÚK ČVUT. Na základě dohod s příslušnými fakultami zajišťují pracovníci ÚK ČVUT akvizici, evidenci a zpracování těchto fondů.
Informace pro knihovníky dílčích knihoven na katedrách a ústavech ČVUT


Jiná pracoviště

knihovna Kloknerova ústavu

Knihovna je součástí centrálního pracoviště ÚK ČVUT.

Knihovní fond je ponechán v původních prostorách, učebnicové a aktuální fondy byly umístěny do centrální knihovny Dejvice.

knihovna Archivu

Knihovna není součástí ÚK ČVUT, ale je to spolupracující instituce, jejíž fondy jsou evidovány v Katalogu ÚK ČVUT.

knihovna Výzkumného ústavu průmyslového dědictví

Knihovna není součástí ÚK ČVUT. Uvádíme ji jako významný zdroj pro studium i výzkum.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.