Logo UK

Organizační struktura

Lokální knihovny

Lokální knihovny na FJFI, FD a FBMI ve spolupráci s příslušnými odděleními ÚK ČVUT se zabývají akvizicí, zpracováním a zpřístupňováním svých fondů a poskytováním souvisejících služeb (výpůjční služby, elektronické dodávání dokumentů, meziknihovní služba). Systém lokálních knihoven umožňuje úzké spojení s akademickou obcí v mimodejvických lokalitách.

Knihovna na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI)

 

Knihovna na Fakultě dopravní (FD)

 

Knihovna na Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI)